Historia

      Pierwsze wzmianki o zorganizowanym ratownictwie ogniowym na ziemiach polskich pochodzą z okresu średniowiecza. Z biegiem stuleci władze przywiązywały coraz więcej uwagi do wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy i do prewencji. W latach sześćdziesiątych XIX wieku organizacje przeciwpożarowe powstają niezależnie we wszystkich zaborach.

        Historia OSP w Dąbrowie nad Czarną jest nieco młodsza. Jej powstanie datuje się na rok 1919, czyli tuż po odzyskaniu niepodległości przez nasz kraj. Założycielami jednostki byli mieszkańcy Dąbrowy nad Czarną, którym na sercu leżało dobro i bezpieczeństwo lokalnego społeczeństwa. Nieubłagany bieg historii oraz ulotna pamięć ludzka zatarły ślady z pierwszego okresu działalności. Niemniej jednak wiadomo, że pierwsza strażnica była drewniana i na ironię losu spłonęła. Budowa nowej, już murowanej siedziby wymagała wiele pracy druhów i zaangażowania władz gminnych. 20 listopada 1949 roku dokonano uroczystego otwarcia nowo wybudowanej murowanej remizy, co znajduje potwierdzenie w księdze pamiątkowej. Ówcześnie dąbrowa nad Czarną administracyjnie należała do gminy Radonia w powiecie opoczyńskim. Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie nad Czarną był druh Józef Bińkowski, Vice prezesem Antoni Rudzki, sekretarzem Czesław Bińkowski, naczelnikiem Adam Anczkiewicz, skarbnikiem Mikołaj Pilarczyk a gospodarzem Karol Janakiewicz. Wśród druhów byli: Tadeusz Kaczmarski, Czesław Kacprzykowski, Piotr Sykus, Jan Przybyła, Jerzy Ogrodnik, Ryszard Arkuszyński, Aleksander Przywara, Józef Słowiński, Jan Zalega, Józef Ogrodnik, Zygmunt Konecki, Bronisław Przybyła, Marian Kacprzykowski, Antoni Arkuszyński, Marian Staszewski i Feliks Błaszczyk. Pierwsza okazją do podsumowania działalności jednostki i świętowania był jubileusz 50-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie nad Czarną. Gościliśmy wtedy wiele znamienitych osobistości i zaprzyjaźnione jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Potwierdzeniem obchodów 50-lecia istnienia jednostki są wpisy z gratulacjami i życzeniami w księdze pamiątkowej.

        Dalsze losy jednostki to już nieodległa historia, która zapewne jest w pamięci wielu osób. Z biegiem lat jednostka prężnie się rozwijała oraz wcielała w swoje szeregi nowych członków. W chwili obecnej Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie nad Czarną liczy 54 druhów w tym 5 członków honorowych. Zasłużonymi członkami honorowymi są: Lucjan Kamiński, Jan Błaszczyk, Bińkowski Mirosław, Wyporkiewicz Andrzej i Janakiewicz Tadeusz.

       Należy pamiętać, że Podstawowa działalność każdej Ochotniczej Straży Pożarnej to walka z żywiołami i służba społeczeństwu. Przez szereg lat jednostka nasza brała udział w wielu akcjach ratując życie i mienie. Skuteczność naszych działań została zauważona co zaowocowało w 1995r. włączeniem jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Do pamiętnych akcji należały: udział w gaszeniu lasów w okolicach Czermna, usuwanie skutków trąby powietrznej koło Skotnik, pożar stolarni tartaku w Skotnikach czy tez akcja ratownicza  po wichurze w Gorzkowicach

     Działalność naszej jednostki to nie tylko udział w akcjach ratunkowych. Bierzemy również czynny udział w życiu społecznym, sportowym i kulturalnym. Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych drużyn biorących udział w zawodach sportowo pożarniczych. Wielokrotnie wygrywaliśmy gminne zawody sportowo pożarnicze. W 2010r. braliśmy udział w powiatowych zawodach ratowniczo-gaśniczych zajmując II miejsce. Sukces ten powtórzyliśmy w 2013 r. zajmując również II miejsce, co potwierdziło naszą sprawność i gotowość bojową. W składzie obecnych wicemistrzów powiatu występowali druhowie: Michał Ząbecki, Michał Jęcek, Kamil Nejman, Grzegorz Sipa, Kamil Baryła, Sebastian Rychta, Paweł Kozłowski, Paweł Kowalski. Dowódcą drużyny był Konrad Ząbecki. Potwierdzeniem osiągniętych sukcesów jest liczna kolekcja dyplomów i pucharów. Ta pozytywna i pełna zaangażowania postawa druhów z Dąbrowy nad Czarną cieszy prezesa jednostki - Waldemara Jęcka, naczelnika - Henryka Nejmana oraz pozostałych członków zarządu. Bezpiecznie mogą czuć się również mieszkańcy Dąbrowy nad Czarną i okolicznych miejscowości.

     Podsumowując ten krótki rys historyczny, należy stwierdzić, że obecni tu druhowie mogą być dumni z przeszłości i działalności swoich poprzedników. Pamiętać jednak należy, że historia zachowuje ciągłość i tworzona jest na bieżąco. Dlatego trzeba dołożyć wszelkich starań aby potomni ocenili nas również pozytywnie.